PRAWO - WIEDZA - DOŚWIADCZENIE
PRAWO - RZETELNOŚĆ - SKUTECZNOŚĆ
jQuery Slider


        Zakres usług prawnych Kancelarii «
        

Kancelaria adwokacka Poznań

sprawy karne, cywilne, rodzinne

§ Sprawy karne

 • pełny zakres - Poznań i okolice
 • cięższe gatunkowo - woj. wielkopolskie i okolice
 • najpoważniejsze - cały kraj

§ Sprawy cywilne 

 • własnościowe i inne prawa rzeczowe
 • dotyczące nabycia i utraty praw własności
 • zasiedzenia
 • podziały majątków
 • zniesienie współwłasności 
 • dotyczące nieruchomości
 • darowizny i ich unieważnienia
 • dot. kupna i sprzedaży
 • dot. najmu i dzierżawy
 • ubezpieczeniowe i odszkodowawcze
 • inne

     Sprawy rodzinne

 • rozwody
 • alimenty
 • podziały majątków
 • zniesienia wspólności majątkowej
 • dot. władzy rodzicielskiej
 • inne

     Sprawy spadkowe

§ Środki zaskarżenia

 • apelacje
 • zażalenia
 • kasacje
 • inne

§   Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w

     Strasburgu

§   Sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności

     ślubów kościelnych

 POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

        
        
        © 2015